قابلیتهای پنهان گوگل

ماشین حساب گوگلی
کارهای ساده 

  

کارهای پیشرفته: 


 

 

گرفتن اطلاعات برای سایت های مختلف 

 

حالت کلی: info:{آدرس}

 

 

تبدیل پول ها با گوگل 

  
 

در حالت کلی: {واحد دوم} in {واحد اول}

 

اطلاعات درباره یک کلمه 

  
 

در حالت کلی: define: {کلمه}

 

ساعت یک شهر 

  

 

 در حالت کلی: time {نام شهر}

 

دیدن نقشه یک شهر یا کشور 

  

 
در حالت کلی:  map{آدرس}

/ 1 نظر / 8 بازدید
آزادی طلب

جالب بيد.. [لبخند] راستي ميدوني خبرهايي هست كه نميشه شنيد.. جايي گفته نميشه!!! اون موقع وقتي که جايي درج نميشن ، بايد کجا شنيد؟ مثل موضوع زنداني شدن خيلي از متفکرين ... خبر داري؟ .... سعيد صورتي و حميد صورتي رو ميشناسي؟ آدمهايي از لحاظ اخلاقي و فكري و مذهبي سالم .... . بيگناه هم باشي اسيري! ياد موضوع قتلهاي زنجيره اي افتادم... لطفا به دو لينك زير سر بزن.. نوشته كاملا http://saeed-hamid.blogfa.com http://aaleyasin-saeed.blogfa.com خيلي هاي ديگه هم هستند كه در گيرند..