یوتیوب یک زن آمریکایی را مسلمان کرد

خانم نیکول کوئین اهل دالاس آمریکا در می 2007 از مسیحیت به اسلام گروید. وی همانند سایر زنان آمریکا مشروب میخورد ، در کلوب های شبانه شرکت میکرد و عکاسی میکرد. اما زمنی پیش آمد که وی با سوالهای بیجواب فراوانی روبرو شد . دوستانش وی را تشویق کردند تا جواب سوالاتش را از مسلمانان بپرسد. پس از آن نیکول چنان مجذوب شد که تا ساعت 4 صبح مشغول تماشای ویدیوهای یوتیوب و افراد تازه مسلمان شده آمریکایی بیدار ماند. وی همواره از خود این سوال را میکرد که چرا این افراد مسلمان شده اند؟

سرانجام تصمیم نهایی گرفته شد و راه وی انتخاب شد. نیکول اسلام را به عنوان راهنما برگزید و مقصد خود را بر اساس آن انتخاب نمود. مادر وی میگوید نیکول کتاب های زیادی راجع به اسلام خوانده بود اما هیچگاه فکر نمیکردیم که وی مسلمان شود. دوستان وی نیز از این عمل وی حیرت زده شدند. اما نیکول شک به دل خود راه نداد

                                         

/ 0 نظر / 21 بازدید