نام دریای شمال ایران "خزر" نیست

عضو مرکز دائره المعارف اسلامی در کتابی که به زیر چاپ رفته است با رد اطلاق نام "خزر" بر نام دریای شمال ایران این امر را ناشی از اقدام قومی به نام "خزر" عنوان کرد.

کتاب "نام دریای شمال ایران" تالیف عنایت الله رضا در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) به زیر چاپ رفته است.

این کتاب درباره نام و پیشینه تاریخی و خصایص جغرافیای دریای مازندران است که در آن عنایت الله رضا به بررسی این موضوع پرداخته و یادآور شده که "اطلاق نادرست "خزر" بر این دریا منسوب به قوم خزر است که متاسفانه در اسناد و مکالمات امروز دولت ایران هم به کار می رود.

عنایت‌الله رضا مهمترین انگیزه تحقیق حاضر را همین اطلاق نادرست عنوان کرده و در کتابش منشأ این امر را نشان داده و مدعی شده است که نامهای "هیرکانیا" و سپس "کاسپی" که این یکی تا امروز هم در جهان رایج است نام اصلی این دریاست.

عنایت الله رضا مدیر بخش جغرافیا و عضو شورای عالی علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است و تا کنون برخی کتابهایی مانند تمدن ایران ساسانی (نوشته لوکونین)، طبقه جدید (نوشته میلوان جیلاس)، اسرار مرگ استالین (نوشته آوتور خانوف)، به زمامداران شوروی نوشته (الکساندر سولژنیتسین) را ترجمه و کتابهایی مانند آذربایجان و اران، ایران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، کمونیسم و دموکراسی، مارکسیسم و ماجرای بیگانگی انسان، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان و کمونیسم اروپایی را منتشر کرده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید