صفحه فارسی موتور جست‌وجوی گوگل به هفت‌سین ایرانی مزین شد.

                          

سایت گوگل در چند ساله اخیر بارها در اولین روز سال خورشیدی اقدام به تغییر لوگوی صفحه آغازین موتور جست‌وجوی خود نموده و پیش از این نیز همزمان با آغاز نوروز نمادهایی از هفت‌سین ایرانی زینت‌بخش این صفحه گردیده بود.

صفحه فارسی گوگل (یا بهتر بگوئیم، صفحه پارسی) تنها مختص و منحصر به کاربران ایرانی نبوده و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط جهان این صفحه را بعنوان دروازه ورود خود به جهان اینترنت برمی‌گزینند.

با این احوال استفاده از نمادی ایرانی در یک سایت امریکائی بارها دستخوش تاثیرات عمدتاً سیاسی قرار گرفته که برای مثال می‌توان به لوگوی سال گذشته گوگل و نمایش لوگوئی نه به مناسبت نوروز ایرانیان، بلکه به مناسبت آغاز فصل بهار اشاره نمود.

گفتنی است تاکنون بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت در حرکاتی دسته‌جمعی یا منفرد بارها از گوگل درخواست کرده‌اند تا نوروز ایرانیان را به مانند بسیاری دیگر از مناسبت‌هایی که اهمیت برخی از آنان براستی بیشتر از این رویداد تاریخی و میراث جاودانی فرهنگی نمی‌باشد، به صفحه اصلی انگلیسی سایت بکشانند تا از این طریق بازتاب آن در جهان چندین برابر شود.

نمایش لوگوی جدید که اینبار بجای استفاده از نمادهای هفت‌سین مانند تخم مرغ یا تنگ ماهی از سفره کامل هفت‌سین در آن استفاده شده است را نمی‌توان بی‌ارتباط با اقدام اخیر برخی از نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده در ارائه پیشنهاد جهت ثبت و به رسمیت شناختن نوروز باستان بعنوان یکی از مناسبت‌های مهم و ارزشمند فرهنگ ملل جهان دانست.

/ 0 نظر / 21 بازدید